Želim uz ovu ponudu dogovoriti i...

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja kod GENERALI OSIGURANJE d.d broj police jamčevnog osiguranja: P15 –1020000209

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC ima kod osiguravajućeg društva GENERALI OSIGURANJE d.d, sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020170337

Podaci o platitelju Kupona

Na upisanu email adresu ćemo vam poslati potvrdu narudžbe i obavijesti vezane uz kupnju.

Podaci o primatelju Kupona

Klikom na potvrdi prihvaćate sve uvjete poslovanja stranice popustplus.hr

Sveukupno: 1.945,00 kn