Pritužbe i raskid ugovora

1. Obavijest o adresi na koju potrošač može nasloviti prigovore

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, Putolovac d.o.o. omogućuje korisnicima podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama za koji će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak. Putolovac d.o.o.  također omogućuje svim korisnicima podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu Ulica Ivana Tkalčića 5, 10 000 Zagreb ili na adresu prituzbe@popustplus.hr. Putolovac d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 14 dana od dana zaprimljenog prigovora. Zbog pravovremenog  zaprimanja odgovora korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

2. Jednostrani raskid Ugovora

Jednostrani raskid Ugovora moguć je u roku 14 dana od dana primitka pošiljke. Korisnik može, bez navođenja razloga, vratiti proizvod trgovcu u roku 14 dana od dana zaprimanja proizvoda. Troškove povratnog slanja u cijelosti snosi korisnik. Proizvod koji se vraća trgovcu mora biti nekorišten te u originalnom pakiranju. Korisnik ima pravo na povrat sredstava ili slanje novog proizvoda nakon što trgovac zaprimi paket. Ukoliko želi ostvariti pravo na povrat novaca korisnik je dužan vratiti proizvod trgovcu. Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete pronaći ovdje. Nakon što korisnik ispuni obrazac, treba ga poslati prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora na prituzbe@popustplus.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

3. Odgovornost za materijalne nedostatke:

Nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Nedostaci za koje trgovac ne odgovara:

  • Trgovac ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati,
  • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari,
  • Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor),

Ali trgovac ne odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ukoliko je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

4. Online rješavanje potrošačkih sporova

PopustPlus u skladu s uredbom Europske unije, sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu info@popustplus.hr