Uvjeti korištenja  

Uvjeti korištenja

OVIM OPĆIM UVJETIMA KORIŠTENJA UREĐUJU SE PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA PUTOLOVAC D.O.O. I KORISNIKA USLUGA. OPĆI UVJETI VRIJEDE OD DANA STUPANJA NA SNAGU (05.05.2013.) DO DANA NJIHOVE PROMJENE ILI NADOPUNE.
 
KORIŠTENJE I IZJAVA O SUGLASNOSTI

KORISNIKOVA UPORABA INTERNETSKIH STRANICA WWW.POPUSTPLUS.HR UVJETOVANA JE PRAVILIMA I UVJETIMA KOJI SU NAVEDENI U UVJETIMA KORIŠTENJA. KORISNICI KOJI SE KORISTE INTERNETSKIM STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR SVOJIM KORIŠTENJEM POTVRĐUJU DA PRIHVAĆAJU NAVEDENE UVJETE I PRAVILA TE DA ĆE NJIHOVO KORIŠTENJE NAVEDENIM INTERNETSKIM STRANICAMA BITI U SKLADU S UVJETIMA KORIŠTENJA I PRAVILIMA KOJA TI UVJETI SADRŽE.

DRUŠTVO PUTOLOVAC D.O.O. IZDAVAČ JE INTERNETSKE STRANICE WWW.POPUSTPLUS.HR (U DALJNJEM TEKSTU POPUSTPLUS). SVAKIM DALJNJIM KORIŠTENJEM OVIH INTERNETSKIH STRANICA POTVRĐUJETE SVOJU UPOZNATOST I SUGLASNOST S IZNESENIM UVJETIMA KORIŠTENJA I PRAVILIMA. TAKOĐER, SVAKIM DALJNJIM KORIŠTENJEM PRISTAJETE NA KORIŠTENJE INTERNETSKIH STRANICA U SKLADU S TIM UVJETIMA. PROVOĐENJE FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA, ORGANIZACIJA I POSREDOVANJE PRI PRODAJI, UPRAVLJANJE SADRŽAJEM I PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA PUTEM INTERNETA SKUP JE INTERAKTIVNIH USLUGA KOJE PUTEM INTERNETSKIH STRANICA NA DOMENI POPUSTPLUS.HR PRUŽA DRUŠTVO PUTOLOVAC D.O.O. SA SJEDIŠTEM U ZAGREBU, BENCEKOVIĆEVA 27. DOMENA POPUSTPLUS.HR U VLASNIŠTVU JE DRUŠTVA PUTOLOVAC D.O.O. UVJETI KORIŠTENJA ODNOSE SE NA KORISNIKOVO KORIŠTENJE INTERNETSKIM STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR.

KORISNIK ILI KRAJNJI KORISNIK JEST SVAKA OSOBA KOJA SE NA BILO KOJI NAČIN, NEPOSREDNO ILI POSREDNO, KORISTI ILI SE KORISTILA USLUGAMA PORTALA POPUSTPLUS.HR. SVAKI KORISNIK IMA OSOBNO PRAVO NA KORIŠTENJE STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR, KOJE NIJE MOGUĆE PRENIJETI NA DRUGE PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE.
 
KORISNIČKO IME I ZAPORKA (PASSWORD)

OTVARANJEM KORISNIČKOG RAČUNA (REGISTRACIJOM) NA PORTALU WWW.POPUSTPLUS.HR SMATRA SE DA JE KORISNIK U CIJELOSTI PROČITAO, RAZUMIO I PRIHVATIO OVE UVJETE KORIŠTENJA.

NA MJESTIMA GDJE POSTOJE KORISNIČKA IMENA I ZAPORKE, SVAKI JE KORISNIK OSOBNO ODGOVORAN ZA ZAŠTITU NJIHOVE POVJERLJIVOSTI. KORISNIK JE TAKOĐER UPOZNAT I SUGLASAN S ČINJENICOM DA PRI KORIŠTENJU INTERNETOM MOŽE DOĆI DO PREKIDA USLUGA. DOGAĐAJI IZAZVANI TAKVIM PREKIDOM IZVAN SU KONTROLE PORTALA POPUSTPLUS.HR, ZBOG ČEGA ON NE MOŽE BITI ODGOVORAN ZA EVENTUALNI GUBITAK PODATAKA DO KOJEG MOŽE DOĆI TIJEKOM PRUŽANJA USLUGA. PRISTUP INTERNETSKOJ STRANICI WWW.POPUSTPLUS.HR PONEKAD MOŽE BITI ISKLJUČEN, PRIVREMENO NEDOSTUPAN ILI U PREKIDU ZBOG RAZLOGA ZA KOJE NIJE ODGOVORAN POPUSTPLUS, ČEGA JE KORISNIK SVJESTAN I SLAŽE SE S TIME.


IZJAVA O ODGOVORNOSTI

KORISNIK JE SUGLASAN DA SE KORISTI INTERNETSKIM STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST. PORTAL POPUSTPLUS.HR, KAO NI BILO KOJA TREĆA OSOBA POVEZANA S NJIM, NE MOŽE NI NA KOJI NAČIN JAMČITI DA UPORABA OVE INTERNETSKE STRANICE NEĆE BITI PREKINUTA ILI BEZ GREŠAKA, NITI MOŽE JAMČITI ZA POSLJEDICE UPORABE OVE INTERNETSKE STRANICE ILI TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PUTEM OVIH INTERNETSKIH STRANICA. KORISNIK SE SLAŽE I POTVRĐUJE DA POPUSTPLUS.HR NIJE ODGOVORAN ZA NEPRIKLADNO ILI PROTUZAKONITO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA TE DA RIZIK OD EVENTUALNIH ŠTETA NASTALIH KAO POSLJEDICA NAVEDENOGA U POTPUNOSTI SNOSI KORISNIK. OVA IZJAVA O ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE ŠTETE UZROKOVANE BILO KAKVOM GREŠKOM, BRISANJEM, PREKIDOM, RAČUNALNIM VIRUSOM, KVAROM, KAŠNJENJEM U RADU ILI PRIJENOSU, PREKIDOM U KOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, KRAĐOM, RASKIDOM UGOVORA, UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM, PROMJENAMA ILI ZLOUPORABOM ZAPISA, NEPRIKLADNIM PONAŠANJEM, NEMAROM ILI BILO KAKVOM DRUGOM RADNJOM. POPUSTPLUS.HR ILI DRUGA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA UKLJUČENA U STVARANJE, PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU OVE INTERNETSKE STRANICE NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVU ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA. KORISNIK JE SUGLASAN DA SE UVJETI OVOG POGLAVLJA ODNOSE SE NA CJELOKUPAN SADRŽAJ INTERNETSKIH STRANICA WWW.POPUSTPLUS.HR.


ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI

PORTAL POPUSTPLUS.HR NIJE ODGOVORAN ZA SADRŽAJ KOJI KORISNIK, PRETPLATNIK ILI NEOVLAŠTENI KORISNIK POSTAVI NA OVE INTERNETSKE STRANICE.
STROGO JE ZABRANJENO NA STRANICAMA DRUŠTVENIH MREŽA OBJAVLJIVATI BILO KAKAV NEPRIMJEREN SADRŽAJ U KOJEMU SE VRIJEĐAJU OSOBNA LJUDSKA, MORALNA, VJERSKA I ETIČKA NAČELA. PORTAL POPUSTPLUS.HR PRIJAVIT ĆE SVAKU NAVEDENU ZLOUPORABU NADLEŽNIM ADMINISTRATORIMA.
 
POPUSTPLUS.HR U SVAKOM TRENUTKU MOŽE UKLONITI POSTAVLJENI SADRŽAJ KOJI SMATRA NEPRIKLADNIM. ISTO TAKO, POPUSTPLUS.HR ZADRŽAVA PRAVO NA PROMJENU, PRILAGODBU, IZMJENU, BRISANJE ILI UKLANJANJE SADRŽAJA KOJI JE OCIJENJEN KAO NEPRIKLADAN.
NI PORTAL POPUSTPLUS.HR NI NJEGOVE PODRUŽNICE, PRUŽATELJI PODATAKA ILI PARTNERI KOJI UREĐUJU SADRŽAJ NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE POGREŠKE, NETOČNOSTI ILI DRUGE NEDOSTATKE, NEPRIKLADNOST ILI NEIZVORNOST PODATAKA KOJI SE NALAZE NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA, NITI ĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO KAŠNJENJE ILI PREKID U PRIJENOSU PODATAKA DO KORISNIKA. NIJEDNA OD NAVEDENIH STRANA NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNOM ZA EVENTUALNA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE KOJI IZ TOGA PROIZLAZE.

PORTAL POPUSTPLUS.HR MOŽE PROMIJENITI ILI UKINUTI BILO KOJI NAČIN PRIJENOSA BILO KOJE VRSTE PODATAKA ILI BILO KOJEG DIJELA PODATAKA. POPUSTPLUS.HR TAKOĐER SE MOŽE ODLUČITI ZA POTPUNI PRESTANAK SLANJA ILI PROMJENU BRZINE PRIJENOSA ILI BILO KOJE DRUGE NJEGOVE ZNAČAJKE. PRETHODNO SE ODNOSI I NA SADRŽAJ, VRIJEME DOSTUPNOSTI I OPREMU POTREBNU ZA PRISTUP ILI KORIŠTENJE STRANICAMA. PORTAL POPUSTPLUS.HR MOŽE SE KORISTITI NAVEDENIM PRAVOM BEZ OGRANIČENJA, U SVIM SEGMENTIMA POSLOVANJA.
U SLUČAJU POSTAVLJANJA MATERIJALA KOJI KRŠE OPĆE UVJETE KORIŠTENJA, POPUSTPLUS.HR NIJE ODGOVORAN ZA NJIHOVO POSTAVLJANJE OD TREĆIH OSOBA, ALI ĆE SE SVAKAKO POTRUDITI UKLONITI NAVEDENE MATERIJALE.

POPUSTPLUS.HR NIJE IZDAVATELJ NEGO SAMO DISTRIBUTER SADRŽAJA KOJI PRIBAVLJAJU TREĆE STRANE I KORISNICI. PREMA TOME, SVA MIŠLJENJA, SAVJETI, IZJAVE, USLUGE, PONUDE ILI DRUGE INFORMACIJE ILI SADRŽAJI POSTAVLJENI OD TREĆIH STRANA, UKLJUČUJUĆI JAVNE PRUŽATELJE INFORMACIJA ILI BILO KOJE KORISNIKE, DOLAZE OD ODREĐENIH AUTORA ILI DISTRIBUTERA, A NE OD PORTALA POPUSTPLUS.HR. POPUSTPLUS.HR NI BILO KOJI TREĆI PRUŽATELJ INFORMACIJA NE DAJU JAMSTVO ZA TOČNOST, POTPUNOST ILI KORISNOST BILO KOJEG SADRŽAJA, KAO NI ZA NJEGOVE MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU NAMJENU.

PORTAL POPUSTPLUS.HR NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA EVENTUALNI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICA KORISNIKOVA POUZDAVANJA U INFORMACIJE DOBIVENE PUTEM SUSTAVA POPUSTPLUS.HR. KORISNIK SNOSI ODGOVORNOST ZA VLASTITU OCJENU TOČNOSTI, POTPUNOSTI ILI KORISNOSTI BILO KOJEG STAVA, SAVJETA, INFORMACIJE, MIŠLJENJA ILI DRUGOG SADRŽAJA DOSTUPNOG PUTEM SUSTAVA POPUSTPLUS.HR.

POPUSTPLUS.HR NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIM PRILIKOM MOGUĆIH GREŠAKA U KOMUNIKACIJI IZMEĐU KORISNIKA USLUGE I STRANE KOJA NUDI USLUGU PUTEM PORTALA POPUSTPLUS.HR.


PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

POPUSTPLUS.HR ZADRŽAVA PRAVO NA UKIDANJE ILI IZMJENU BILO KOJEG OD NAVEDENIH UVJETA KORIŠTENJA AKO TO SMATRA POTREBNIM. KORISNICIMA SAVJETUJEMO DA PONEKAD IZNOVA PROČITAJU INFORMACIJE SADRŽANE U UVJETIMA KORIŠTENJA I IZJAVI O POVJERLJIVOSTI PODATAKA KAKO BI BILI OBAVIJEŠTENI O EVENTUALNIM PROMJENAMA JER PREDVIĐENE IZMJENE MOGU UKLJUČIVATI UVOĐENJE ODREĐENIH NAKNADA ILI NAPLATA. AKO KORISNIK NASTAVI S UPORABOM PREDMETNIH STRANICA I NAKON PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA I IZJAVE O POVJERLJIVOSTI PODATAKA, SMATRA SE DA PRIHVAĆA TRENUTAČNE UVJETE KORIŠTENJA I IZJAVU O POVJERLJIVOSTI PODATAKA.

ODMAH NAKON OBJAVE NA STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR NA SNAGU STUPAJU SVE IZMJENE ILI BRISANJA UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA. SVAKA KORISNIKOVA UPORABA NAVEDENIH STRANICA NAKON TAKVE OBAVIJESTI SMATRA SE PRIHVAĆANJEM TIH PROMJENA.


VLASNIŠTVO

OVE INTERNETSKE STRANICE SMATRAJU SE PRIVATNIM VLASNIŠTVOM. SVA KOMUNIKACIJA I INTERAKCIJA KOJA SE ODVIJA PUTEM NAVEDENIH STRANICA MORA BITI U SKLADU S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA. OD KORISNIKA SE ZAHTIJEVA I OČEKUJE KORIŠTENJE INTERNETSKIM STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR U SKLADU S OPĆIM MORALNIM I ETIČKIM NAČELIMA TE PROPISIMA RH. BILO KAKVI MATERIJALI KOJI KRŠE PRAVA DRUGIH ILI IH UGROŽAVAJU, MATERIJAL KOJI JE NEZAKONIT, KLEVETNIČKI, UVREDLJIV ILI UGROŽAVAJUĆI, MATERIJAL KOJI UGROŽAVA ILI NARUŠAVA PRIVATNOST, OPSCEN JE, VULGARAN ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN NEPOŽELJAN U KOMUNIKACIJI, MATERIJAL KOJI KRŠI BILO KOJI PROPIS ILI POTIČE NA PROTUPRAVNE AKTIVNOSTI, ILI KOJI BEZ PRETHODNOG IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PORTALA POPUSTPLUS.HR SADRŽI PONUDU BILO ČIJIH PROIZVODA I USLUGA ILI OGLAŠAVANJE, KORISNICI NE SMIJU PRENOSITI PUTEM STRANICA WWW.POPUSTPLUS.HR. STROGO JE ZABRANJENO PONAŠANJE KORISNIKA KOJE PREMA OCJENI PORTALA POPUSTPLUS.HR OGRANIČAVA ILI ONEMOGUĆUJE DRUGOG KORISNIKA U KORIŠTENJU OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA. NIJE DOPUŠTENA UPORABA OVIH INTERNETSKIH STRANICA ZA OGLAŠAVANJE ILI IZVOĐENJE BILO KAKVE KOMERCIJALNE, VJERSKE, POLITIČKE ILI NEKOMERCIJALNE PROMIDŽBE. POSEBNO JE ZABRANJENO POZIVANJE KORISNIKA OVIH INTERNETSKIH STRANICA DA POSTANU ČLANOVI DRUGE ONLINE ILI OFFLINE USLUGE KOJA JE KONKURENCIJA PORTALU POPUSTPLUS.HR.

POPUSTPLUS.HR KORISTI SE UZ ODOBRENJE NOSITELJA AUTORSKIH PRAVA TE NOSITELJA PRAVA NA ŽIGOVIMA ILI DIZAJNU. STROGO JE ZABRANJENO OBJAVLJIVANJE, KOPIRANJE, POVEZIVANJE, DISTRIBUCIJA ILI BILO KAKVO DRUGO MIJENJANJE OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PORTALA WWW.POPUSTPLUS.HR! KRŠENJE OVE ZABRANE ČIJA JE POSLJEDICA POVREDA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA MOŽE DOVESTI DO POKRETANJA VIŠE VRSTA SUDSKIH POSTUPAKA I / ILI DO KAZNENOG PROGONA PROTIV POČINITELJA. UZ MATERIJALE ZAŠTIĆENE ŽIGOM, AUTORSKIM PRAVOM I DIZAJNOM, NA STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR NALAZE SE I DRUGE INFORMACIJE, POKRIVENE PRAVIMA DRUGIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH OSOBA. NAVEDENE INFORMACIJE UKLJUČUJU, IZMEĐU OSTALOGA, TEKSTOVE, SOFTVER, FOTOGRAFIJE, ZVUK, GRAFIKU I OSTALI SADRŽAJ NA STRANICAMA WWW.POPUSTPLUS.HR, U SKLADU S PROPISIMA REPUBLIKE HRVATSKE. NOSITELJ AUTORSKIH PRAVA VEZANIH UZ ODABIR, POSTAVLJANJE, UNAPRJEĐENJE I KOORDINACIJU TAKVOG SADRŽAJA, KAO I IZVORNOG SADRŽAJA, JEST POPUSTPLUS.HR. KORISNIK NE SMIJE OBJAVLJIVATI, PRENOSITI, SUDJELOVATI U PRIJENOSU ILI PRODAJI, MIJENJATI, STVARATI IZVEDENICE ILI NA BILO KOJI NAČIN ISKORIŠTAVATI SADRŽAJ PORTALA WWW.POPUSTPLUS.HR, U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO. TAKOĐER NIJE DOPUŠTENA REDISTRIBUCIJA, KOPIRANJE, IZDAVANJE, PONOVNI PRIJENOS ILI KOMERCIJALNO ISKORIŠTAVANJE PREUZETOG MATERIJALA AKO TO PORTAL WWW.POPUSTPLUS.HR NIJE IZRIČITO PISMENO ODOBRIO. KORISNIK MOŽE S INTERNETSKE STRANICE WWW.POPUSTPLUS.HR PREUZIMATI, ISPISIVATI I SPREMATI MATERIJALE ZAŠTIĆENE AUTORSKIM PRAVOM SAMO ZA VLASTITU I OSOBNU UPORABU.

KORISNIK NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA NEĆE ČINITI DOSTUPNIM BILO KAKAV MATERIJAL KOJI PODLIJEŽE AUTORSKOM PRAVU, ŽIGU ILI DRUGIM PRAVIMA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA BEZ IZRIČITOG ODOBRENJA NOSITELJA TIH PRAVA. WWW.POPUSTPLUS.HR NEMA NIKAKVU OBVEZU POMAGATI KORISNIKU U ODREĐIVANJU JE LI NEKI MATERIJAL PODLOŽAN AUTORSKOM PRAVU. ZA ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI POVREDAMA AUTORSKIH PRAVA, ZLOUPORABOM ŽIGA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ODGOVORAN JE ISKLJUČIVO KORISNIK. POSTAVLJANJEM MATERIJALA BILO KOJEG SADRŽAJA NA BILO KOJI DIO INTERNETSKIH STRANICA WWW.POPUSTPLUS.HR KORISNIK JAMČI DA JE KAO NOSITELJ PRAVA NA TIM MATERIJALIMA DAO PORTALU POPUSTPLUS.HR NEOGRANIČENO PRAVO/LICENCIJU, PRAVNO VALJANO I BESPLATNO, NA KORIŠTENJE, MODIFICIRANJE, OBJAVLJIVANJE, REPRODUKCIJU, PREVOĐENJE, PRILAGOĐAVANJE I DISTRIBUCIJU TAKVOG MATERIJALA. DRUGI KORISNICI IMAJU PRAVO PRISTUPANJA, PREGLEDAVANJA, SPREMANJA ILI REPRODUKCIJE TOG MATERIJALA SAMO ZA VLASTITU I OSOBNU UPOTREBU.

TIME POPUSTPLUS.HR OD KORISNIKA STJEČE PRAVO NA KOPIRANJE, MIJENJANJE, DISTRIBUCIJU I OBJAVU SVOG MATERIJALA KOJI KORISNIK UČINI DOSTUPNIM NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA. POPUSTPLUS.HR NEMA OBVEZU, ALI IMA PRAVO NADZIRATI SADRŽAJ NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA U SVAKOM TRENUTKU, RADI OSIGURAVANJA SUKLADNOSTI I POŠTOVANJA OVIH UVJETA KORIŠTENJA, KAO I BILO KOJIH DRUGIH PRAVILA KOJA PROPISUJE WWW.POPUSTPLUS.HR. PRAVO NA NADZOR UKLJUČUJE SOBE ZA CHAT I FORUME KOJI SU DIO OVIH INTERNETSKIH STRANICA. BEZ OGRANIČENJA OD PRETHODNO NAVEDENIH STAVKI, WWW.POPUSTPLUS.HR ZADRŽAVA PRAVO NA UKLANJANJE BILO KOJEG MATERIJALA KOJI OCIJENI KAO NEUSKLAĐEN S POSTAVLJENIM PRAVILIMA ILI UPITAN IZ DRUGOG RAZLOGA.

KORISNIK SE SLAŽE DA SU SVE RASPRAVE, OCJENE, KOMENTARI, PRIVATNE PORUKE, SOBE ZA CHAT I DRUGI NAČINI MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA (U DALJNJEM TEKSTU ZAJEDNICE) JAVNE, A NE PRIVATNE PRIRODE, I DA DJELATNICI PORTALA WWW.POPUSTPLUS.HR IMAJU PRAVO NA NADZOR NAD KOMUNIKACIJOM KORISNIKA BEZ NJIHOVOG ZNANJA I IZRIČITOG DOPUŠTENJA. ZBOG TOGA POPUSTPLUS.HR NE KONTROLIRA ILI AUTORIZIRA SADRŽAJ KOJI SE MOŽE NAĆI U ZAJEDNICAMA TE U SKLADU S TIME NEGIRA POSTOJANJE ODGOVORNOSTI U VEZI SA ZAJEDNICAMA I BILO KAKVOM RADNJOM KAO POSLJEDICOM SUDJELOVANJA KORISNIKA U NEKOJ OD ZAJEDNICA. KOMUNIKACIJA KOJU KORISNIK OBJAVI NA SUSTAVU POPUSTPLUS.HR (BEZ OBZIRA NA TO RADI LI SE O SOBI ZA CHAT, GRUPI ZA RASPRAVU, FORUMU ILI SLIČNO) NE SMATRA SE POVJERLJIVOM. KORISNIK DAJE PORTALU POPUSTPLUS.HR PRAVO NA UPORABU KOMENTARA, PORUKA ILI INFORMACIJA SAMIM NJIHOVIM OBJAVLJIVANJEM. NAKON ŠTO IH KORISNIK OBJAVI, POPUSTPLUS.HR MOŽE SE NJIMA KORISTITI RADI  PROMOCIJE, OGLAŠAVANJA, ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ILI ZA BILO KOJU DRUGU PRAVNO DOPUŠTENU SVRHU.

KORISNIK SE SLAŽE DA NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM I DA ĆE OBEŠTETITI POPUSTPLUS.HR OD SVIH ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE I TROŠKOVA. TO SE ODNOSI I NA NJEGOVE PODRUŽNICE, NJIHOVE ODGOVORNE OSOBE, ZAPOSLENIKE I AGENTE. POD TIM SE PODRAZUMIJEVAJU I TO UKLJUČUJE I TROŠKOVE PRAVNOG ZASTUPANJA KOJI MOGU NASTATI KORISNIKOVOM UPORABOM OVIH INTERNETSKIH STRANICA.


RASKID POSLOVNOG ODNOSA

PORTAL WWW.POPUSTPLUS.HR MOŽE RASKINUTI POSLOVNI ODNOS S BILO KOJIM KORISNIKOM U BILO KOJEM TRENUTKU. WWW.POPUSTPLUS.HR ZADRŽAVA PRAVO ODMAH UKINUTI SVE ILI BILO KOJE ZAPORKE ILI KORISNIČKE RAČUNE KORISNIKA U SLUČAJU PONAŠANJA KORISNIKA KOJE WWW.POPUSTPLUS.HR SMATRA NEPRIHVATLJIVIM. WWW.POPUSTPLUS.HR MOŽE RASKINUTI POSLOVNI ODNOS S BILO KOJIM KORISNIKOM U BILO KOJEM SLUČAJU KORISNIKOVOG NEPOŠTOVANJA OVIH UVJETA. U SLUČAJU UKIDANJA ZAPORKI ILI KORISNIČKIH RAČUNA NASTAVLJAJU VRIJEDITI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA ODGOVORNOST I OBVEZE KORISNIKA.

NIŠTAVOST KOJU NADLEŽNI SUD PRONAĐE U NEKOJ OD OVIH STAVAKA NEĆE UTJECATI NA VALJANOST BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVIH UVJETA I PREOSTALI DIJELOVI OVIH UVJETA OSTAT ĆE NA SNAZI. U SLUČAJU DA BILO KOJA STRANA NE ISKORISTI SVOJA PRAVA, TO SE NEĆE SMATRATI ODRICANJEM ILI GUBITKOM TIH PRAVA, KAO NI GUBITKOM BILO KOJIH DRUGIH NAVEDENIH PRAVA.


RJEŠAVANJE SPORA

KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA MOGU NASTATI PRAVNI SPOROVI KOJI SU (OSIM AKO POSEBNIM UGOVOROM NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO) U NADLEŽNOSTI SUDA U ZAGREBU I RJEŠAVAJU SE U SKLADU S POZITIVNIM PROPISIMA REPUBLIKE HRVATSKE. BILO KOJI SPOR ILI ZAHTJEV KOJI BI PROIZAŠAO IZ OVIH UVJETA ILI KOJI JE U VEZI S OVIM UVJETIMA ILI NJIHOVIM PROVOĐENJEM U NADLEŽNOSTI JE SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S ČIME JE KORISNIK SUGLASAN I DAJE SVOJ PRISTANAK UPORABOM OVIH INTERNETSKIH STRANICA.


ZAVRŠNA ODREDBA

OVI OPĆI UVJETI KORIŠTENJA STUPAJU NA SNAGU NA DAN OBJAVE NA SLUŽBENOJ STRANICI WWW. POPUSTPLUS.HR I PRIMJENJUJU SE NA SVE KORISNIKE KOJI SU KORISNIČKI ODNOS ZASNOVALI NAKON TOG TRENUTKA.